AKREDYTACJA


Akredytacja Szpitala

Oferta produktów związanych z przygotowaniem szpitala do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu szpitala akredytacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Akredytacja podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Oferta produktów związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne w trybie hospitalizacji jednego dnia lub w trybie hospitalizacji w podmiotach do 50 łóżek, lub w podmiotach wąskoprofilowych (podmioty specjalizujące się w wykonywaniu wybranych inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych z danej dziedziny medycyny) do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytowanej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Akredytacja POZ

Oferta produktów związanych z przygotowaniem placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytowanej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ