KONTAKT

FORMULARZ WYCENY

Wybierz rodzaj usług

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez D&G Consulting Sp. z o.o.

DANE REJESTROWE

D&G Consulting Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 46, 02-797 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510

KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł