Akredytacja POZ

Przedstawiamy kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem jednostki podstawowej opieki zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytacyjnej.

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem jednostki podstawowej opieki zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytacyjnej.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż placówka cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Na ofertę składają się trzy niezależne produkty:

Przegląd akredytacja POZ

CEL PRZEGLĄDU AKREDYTACJI CMJ

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu placówka spełnia wymagania standardów akredytacyjnych i gotowy jest do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport. Dokument zawiera porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

RAPORT Z PRZEGLĄDU AKREDYTACJI CMJ

Z przeprowadzonego przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu placówki z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Raport pomoże zidentyfikować braki w przygotowaniu placówki do akredytacji oraz odpowie na pytanie, które standardy nie są w pełni spełnione, a tym samym nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie, aby skutecznie przygotować placówkę do przeglądu wizytatorów CMJ.

Doradztwo

WDROŻENIE STANDARDÓW CMJ

Najważniejszym etapem dla placówki podstawowej opieki zdrowotnej ubiegającej się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do procesu akredytacji oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od wielkości i specyfiki placówki przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego trwa 4 – 8 miesięcy.

ETAPY WDROŻENIA AKREDYTACJI SZPITALA

Na produkt ten składają się cztery etapy pozwalające na skuteczne przygotowanie placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do akredytacji:

1. Analiza wstępna funkcjonowania placówki połączona z wstępną oceną spełnienia standardów akredytacyjnych.

Celem analizy wstępnej jest zbadanie stopnia formalizacji placówki oraz pierwsza ocena funkcjonującego w placówce systemu jakości w stosunku do wymagań standardów akredytacyjnych.

2. Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej oraz personelu placówki

Wspólny wysiłek i zaangażowanie zarządu i pracowników placówki decyduje o sukcesie akredytacji. Proponujemy szkolenia dla kadry kierowniczej oraz zespołu pracowników placówki podstawowej opieki zdrowotnej do akredytacji z wymagań standardów akredytacyjnych.

3. Konsultacji w zakresie wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Konsultacje mają na celu interpretację standardów akredytacyjnych oraz dostosowanie placówki do wymagań Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i obejmują pomoc w:

– opracowywaniu dokumentacji wynikającej z wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

– dostosowaniu dokumentacji medycznej do wymogów obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów akredytacyjnych

– opracowaniu procedur, standardów i algorytmów postępowania medycznego w celu ujednolicenia zasad sprawowania opieki nad pacjentem

– uporządkowaniu dokumentacji organizacyjnej placówki (m.in. regulaminy, zasady obiegu i ochrony dokumentacji, procedury, instrukcje, standardy, wytyczne)

– implementacji opracowanej dokumentacji, przyjętych procedur i standardów

4. Przegląd sprawdzający gotowość placówki do wizytacji akredytacyjnej

Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości placówki poddania się ocenie wizytatorów CMJ.szkolenie z interpretacji wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

Szkolenie

SZKOLENIE AKREDYTACJA POZ CMJ

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co wymaga dużego zaangażowania wszystkich pracowników placówki w prace związane z przygotowaniem do procesu akredytacji. Szkolenie pomaga zapoznać zarząd i pracowników placówki z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych. Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt poruszanych zagadnień.

Celem szkolenia jest interpretacja i omówienie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz podstawowych zagadnień związanych z przygotowaniem do procesu akredytacji POZ.

PROGRAM SZKOLENIA AKREDYTACJI POZ

– Założenia systemu akredytacjiKorzyści wynikające z akredytacji POZ

– Omówienie i interpretacja wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, praktyczne rozwiązania

– Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem do akredytacji

– Przebieg przeglądu akredytacyjnego

– Panel dyskusyjny

Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy placówki medycyny rodzinnej zaangażowani w przygotowanie do akredytacji.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.