Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowników pozwala zaobserwować, jaki wpływ ma strategia personalna organizacji na samych pracowników oraz na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki. Daje obraz tego, które dziedziny swojej pracy pracownicy uznają za kluczowe i wymagające ewentualnej korekty.

Badanie opinii pracowników pozwala nie tylko zdiagnozować nastroje panujące w organizacji, ale również przyczyny pojawiających się niekiedy problemów i niepowodzeń. Jest źródłem cennych informacji zwrotnych, które stanowią punkt wyjścia do planowanych przez kierownictwo zmian w organizacji pracy oraz optymalizacji podejmowanych działań.

Informacje zdobyte w wyniku badania:

– pozwolą określić ogólne zadowolenie pracowników, jak i zadowolenie z organizacji miejsca pracy

– przedstawą “problem” w organizacji, czyli to, na czym, zdaniem pracowników, polegają główne niedogodności w organizacji

– zidentyfikują przyczyn niezadowolenia z pracy i jest szansą poznania tego, co pracownika martwi i niepokoi, by następnie rozwiać jego obawy i zapobiec ich powstaniu w przyszłości

– opiszą, na ile pracownicy wiedzą, co należy do zadań innych, a co do ich własnych

– ocenią zostanie systemu wynagrodzeń, premiowania oraz warunków socjalnych w organizacji, co pozwoli stwierdzić, na ile czynniki te są akceptowane przez pracowników

– zidentyfikują obciążenie pracą

Oferowane przez nas badania opinii pracowników obejmują m.in.:

– Ogólną ocenę sposobu funkcjonowania firmy

– Ocenę bezpośrednich przełożonych przez pracowników

– Ocenę poziomu satysfakcji z pracy

– Analizę relacji interpersonalnych

– Analizę stylów i sposobów komunikacji

W wyniku badania zostanie sporządzony raport pokazujący, co dla pracowników jest ważne w pracy i na ile organizacja zapewnia im te warunki.

Korzyści z badania satysfakcji pracowników:

– wsparcie informacyjne dla zarządów w procesie podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami zarządzania,

– zapobieganie i wczesne ostrzeganie organizacji przed negatywnymi procesami dzięki systematycznemu monitorowaniu sytuacji wśród pracowników.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.