Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ponownie akredytowany.

Miło nam poinformować, iż Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu przeszedł pozytywnie proces ponownej akredytacji Ministra Zdrowia i w dniu 10.09.2017 roku uzyskał ponownie status Szpitala akredytowanego. Konsultanci D&G Consulting mieli przyjemność ponownie przygotowywać Szpital do procesu akredytacji. Gratulujemy Dyrekcji i pracownikom Szpitala i dziękujemy za owocną współpracę.

Zgodnie z Art. 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przez ośrodek akredytacyjny.