SP ZOZ w Leżajsku jednostką certyfikowaną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy pw. M.B.Pocieszenia w