Fundusze inwestycyjne

Konsorcjum firm D&G CONSULTING Sp. z o.o. oraz STRATEGO -DORADZTWO EUROPEJSKIE Sp. z o.o. o ogromnym i unikatowym doświadczeniu w doradztwie dla rynku ochrony zdrowia proponuje Państwu opracowanie wniosku o dofinansowanie z zakresu inwestycji oraz nadzór nad realizacją projektu (koordynacja i rozliczanie) w przypadku otrzymania dofinansowania w zależności od ustaleń umownych.

Oferta dotyczy Projektu Inwestycje w Podmiotach Leczniczych, polegającego na:

wyposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych, rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt);
dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób starszychi niepełnosprawnych, pracach remontowo budowlanych (budowa/przebudowa/rozbudowa infrastruktury).
Oferta obejmuje:

Przeprowadzenie audytu (inwentaryzacja infrastrukturyu wnioskodawcy, ocena komplementarności projektuw stosunku do eksploatowanych lub tworzonych rozwiązań przez wnioskodawcę).
Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie, w tym opracowanie:
studium wykonalności,
model finansowy, w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej projektu,
analiza efektywności finansowej projektu oraz analiza wskaźników finansowych,
harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu,
ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej,
świadczenie usług doradczych w zakresie odpowiedzi na uwagi w trakcie oceny formalnomerytorycznej wnioskuo dofinansowanie oraz na etapie podpisywania umowyo dofinansowanie.
Zakończenie prac i przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu niezbędnych danych
od Zamawiającego.

Doświadczenie w zakresie Projektów:

W zakresie inwestycji firma Stratego posiada kilkuletnie doświadczenie potwierdzone realizowanymi innowacyjnymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi m.in. w ramach dużego bonu czy regionalnych programów operacyjnych. Eksperci ze Stratego przygotowali ponad 150 projektów dla różnych podmiotów. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskiwali środki UE m.in. w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W obecnej perspektywie finansowej
2014 – 2020 eksperci ze Stratego pozyskują środki UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. działanie 1.1.1 „Szybka ścieżka”) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W skład konsorcjum wchodzą:

D&G CONSULTING Sp. z o.o. jest firmą doradczo-szkoleniową działającą w zakresie doradztwa i organizacji szkoleń dla podmiotów leczniczych. Jesteśmy nowoczesną strukturą biznesową, powołaną do realizacji projektów wymagających kompleksowej wiedzy z zakresu wdrażania systemów zarządzania. D&G Consulting, działa głównie na rynku ochrony zdrowia, jako pierwsi zaoferowaliśmy kompleksowe rozwiązania w zakresie przygotowania szpitali do procesu akredytacji Ministra Zdrowia. Od założenia firmy w roku 2006 przygotowaliśmy ponad 40 szpitali do procesu akredytacji,ze szkoleń organizowanych przez firmę skorzystało ponad 10 000 pracowników podmiotów leczniczych. Zrealizowaliśmy pięć projektów dla podmiotów rynku medycznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
STRATEGO – DORADZTWO EUROPEJSKIE Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania (unijnych

i krajowych) projektów dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów z rynku usług medycznych. Kluczem do sukcesu STRATEGO jest aktywne pozyskiwanie informacji decydujących o wysokich szansach projektu na pozyskanie dotacji i dobór tylko tych instrumentów, które w świetle realizowanej inwestycji mają największe szanse na powodzenie w uzyskaniu wsparcia.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.