Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeszedł pozytywnie audyt systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001.

D&G Consulting miało przyjemność realizować projekt wdrożeniowo-szkoleniowy w ICZMP obejmujący realizację cyklu szkoleń związanych z systemem zarządzania jakością oraz konsultacji dotyczących wymagań normy ISO 9001.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – ICZMP w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. W tej unikalnej placówce, sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem do 18 roku życia, reprezentowany jest pełen wachlarz specjalności lekarskich. Rocznie przyjmowanych jest ponad 40 tysięcy pacjentów. Instytut prowadzi szeroką i dynamiczną działalność naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową.