ISO 14001 / EMAS System Zarządzania Środowiskiem

Norma ISO 14001 zawiera wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego mające zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, również w placówkach ochrony zdrowia.

EMAS (Europejski System Ekozarządzania i Audytu) – jest europejskim rozporządzeniem zawierającym wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS został przyjęty przez Komisję Europejską w 1993 roku. Składa się z 18 artykułów oraz 8 integralnych załączników, z których pierwszy stanowi międzynarodowa norma ISO 14001.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001 / EMAS.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

– Przeprowadzenia przeglądu wstępnego polegającego na przeglądzie istniejącej dokumentacji dotyczącej zarządzania środowiskowego oraz ocenie stopnia sformalizowania organizacji i spełnienia wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska.

– Szkoleniach wewnętrznych: omówienie wymagania normy ISO 14001 / EMAS oraz przybliżenie idei systemu zarządzania środowiskowego; przeszkolenia auditorów wewnętrznych system zarządzania środowiskowego.

– Konsultacje, obejmują kompleksowe doradztwo i pomoc w:opracowaniu i ustanowieniu polityki środowiskowej, określeniu aspektów środowiskowych oraz ich ocena w celu identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych, ustaleniu celów środowiskowych i programu ich realizacji, opracowaniu udokumentowanych informacji (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażaniu.

– Przeprowadzenie przeglądu przedcertyfikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania Placówki w odniesieniu do wymagań normy ISO 14001 / EMAS.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 / EMAS:

– zwiększenie prestiżu organizacji

– element rankingujący w konkursie ofert NFZ

– ułatwienia dostępu do zewnętrznego finansowania różnych programów działalności organizacji

– porządkuje organizację placówki

– redukcję wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów

– lepsza współpraca ze społeczenością lokalną, władzami oraz jednostkami kontrolującymi

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.