ISO 17025 Laboratoria Badawcze i Wzorujące

Norma ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących to norma skierowana do laboratoriów rozwijających swoje systemy jakości. Może być stosowana we wszystkich laboratoriach bez względu na ich wielkość, ilość zatrudnionych w nich pracowników oraz zakresu przeprowadzonych tam badań.

Norma ISO 17025 oparta jest na Systemie ISO 9001 i spełnia wszystkie jego wymagania. Wdrożenie normy ISO 17025 zaświadcza iż wszystkie badania prowadzone w laboratorium są zgodne z normą, odpowiednią dla wybranej metody badań.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami ISO 17025.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

– Przeprowadzenia przeglądu wstępnego polegającego na przeglądzie istniejącej dokumentacji oraz ocenie stopnia sformalizowania laboratorium i spełnienia wymagań prawnych.

– Szkoleniach wewnętrznych: omówienie wymagania normy ISO 17025 oraz przybliżenie idei systemu zarządzania w medycznych laboratoriach badawczych I wzorcujących; przeszkolenia auditorów wewnętrznych.

– Konsultacje, obejmują kompleksowe doradztwo i pomoc w:opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością, identyfikacji i opisie procesów zachodzących w laboratorium, opracowaniu udokumentowanych informacji (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażaniu, ustanowieniu ogólnych wymagań umożliwiających wykazanie zdolności laboratorium do wykonania badań i wzorcowań, ustanowieniu podstawy do akredytacji laboratorium.

– Przeprowadzenie przeglądu przedcertyfikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania laboratorium w odniesieniu do wymagań normy ISO 17025.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania ISO 17025:

– zwiększenie prestiżu laboratorium

– usprawnienie działalności

– sprecyzowane zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników laboratorium

– uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.