ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem

ISO 31000 to międzynarodowa norma dotyczące zarządzania ryzykiem. Przedstawia kompleksowe zasady i wytyczne oraz pomaga organizacjom w dokonywaniu analizy i oceny ryzyka.

Wprowadzenie ISO 31000 jest możliwe w każdej organizacji niezależnie od tego, czy jest to organizacja publiczna, prywatna, czy społeczna, gdyż norma ta ma zastosowanie do większości działań biznesowych, takich jak planowanie, zarządzanie czy komunikacja. Choć wszystkie organizacje w takim czy innym stopniu mają strategię zarządzanie ryzykiem, zalecenia najlepszych praktyk, zawarte w tej międzynarodowej normie, zostały tak opracowane, by usprawnić techniki zarządzania.

Norma ISO 31000 pozwola na wdrożenie spójnego podejścia w zakresie zarządzania ryzykiem w innych standardach:

ISO 9001 – zarządzanie jakością

ISO 14001‑ zarządzanie środowiskiem

OHSAS 18001‑ zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 27001‑ zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z wymaganiami ISO 31000.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

– Analiza zgodności z normą ISO 31000,

– Identyfikacja punktów krytycznych z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i ryzyk,

– Dobranie podejścia i opracowanie metody zarządzania ryzykiem,

– Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz pomoc w ocenie,

– Określenie planu postępowania z ryzykiem,

– Opracowanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko,

– Budowa mechanizmów monitorowania ryzyka w organizacji,

– Przeprowadzenie warsztatów podnoszących świadomość w zakresie zarządzania ryzykiem.

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 31000:

– poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania

– zaufania interesariuszy co do umiejętności organizacji w stosowaniu technik zarządzania ryzykiem

– poprawa wydajności systemów zarządzania

– skuteczne reagowanie na zmiany

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.