ISO 45001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Standard ISO 45001 określa minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Norma ta zachęca do systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami ISO 45001.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

Przeprowadzenia przeglądu wstępnego polegającego na przeglądzie istniejącej dokumentacji BHP oraz ocenie stopnia sformalizowania organizacji i spełnienia wymagań prawnych z zakresu BHP.
Szkoleniach wewnętrznych: omówienie wymagania normy ISO 45001 oraz przybliżenie idei systemu zarządzania BHP; przeszkolenia auditorów wewnętrznych system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Konsultacje, obejmują kompleksowe doradztwo i pomoc w: opracowaniu i ustanowieniu Polityki BHP, analizie strategii działania organizacji w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników oceny ryzyka, mających zastosowanie przepisów prawa oraz potrzeb organizacji, przeglądzie i weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, analizie zagrożeń i identyfikacji sytuacji awaryjnych, określeniu działań mających na celu zmniejszenie wartości ryzyka do poziomów akceptowalnych, ustaleniu celów i zadań SZ BHP oraz zdefiniowaniu programów ich realizacji, opracowaniu dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażaniu, przeprowadzeniu przeglądu SZ BHP.
Przeprowadzenie przeglądu przedcertyfikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania Placówki w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001.
Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 45001:

uporządkowanie stanu formalnoprawnego organizacji łatwiejsze spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy określonych w przepisach prawnych
zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego
podniesienie świadomości pracowników w odniesieniu do istotny BHP
zmniejszenie ilości wypadków poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych
wzrost wiarygodności i poprawa wizerunku organizacji
polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.