ISO 50001 System Zarządzania Energią

Norma ISO 50001 prezentuje wszechstronne i jasne podejście do skutecznego zarządzania energią. Pozwala na wykorzystanie logicznej i spójnej metodologii do zidentyfikowania i wprowadzenia zmian.

Standard wymaga ustalenia konkretnych celów i określenia okresu odniesienia dla różnych sposobów wykorzystania energii w organizacji. Standard to zbiór najlepszych praktyk pozwalających organizacji na jak najskuteczniejsze i ciągłe doskonalenie efektywności zużycia energii przy zachowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia dana organizacja jest zobligowana.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania energią zgodnego z wymaganiami ISO 50001.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

– Przeprowadzenia analizy energetycznej.

– Szkoleniach wewnętrznych: omówienie wymagania normy ISO 50001 oraz przybliżenie idei systemu zarządzania energią; przeszkolenia auditorów wewnętrznych.

– Konsultacje, obejmują kompleksowe doradztwo i pomoc w: identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii, opracowaniu i wprowadzeniu polityki energetycznej, określeniu obszarów znaczącego zużycia energii i planów redukcji jej zużycia, wprowadzeniu systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu PDCA.

– Przeprowadzenie przeglądu przedcertyfikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania Placówki w odniesieniu do wymagań normy ISO 50001.

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 50001:

– ograniczenie wydatków na zużycie energii i co za tym idzie

– zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

– zwiększeniu efektywności energetycznej

– wzrost konkurencyjności

– zgodność działania z wymogami prawnymi

– redukcja emisji gazów cieplarnianych

– stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania i wykorzystywania energii

– zyskanie reputacji firmy jako dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej

– zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym

– możliwość integracji systemu zarządzania energią z innymi systemami (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp.)

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.