CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania do procesu akredytacji POZ, zapoznanie z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

EFEKTY SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych podczas wdrażania, dokumentowania i nadzorowania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ oraz praktyczne zastosowanie wymagań standardów akredytacyjnych w POZ.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Program Akredytacji POZ – główne założenia,
  • Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji POZ,
  • Omówienie i interpretacja standardów akredytacyjnych POZ – praktyczne rozwiązania,
  • Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji POZ,
  • Rola dokumentacji medycznej w Programie Akredytacji POZ,
  • Główne problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji POZ,
  • Proces i procedura przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
  • Doświadczenia Koordynatora ds. procesu akredytacji z akredytowanego POZ z przygotowań do procesu akredytacji,
  • Panel dyskusyjny.

Jesteśmy jedyną Firmą na rynku polskim z tak bogatym doświadczeniem w skutecznym przygotowaniu POZ i Szpitali do procesu akredytacji.

Formularz

KONTAKT
tel. (+48 22) 290 38 83
fax. (+ 48 22) 290 38 83
e-mail: biuro@dgc.pl

ADRES
D&G Consulting Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 pokój 744
00-503 Warszawa