Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowanych szkoleń, w 100% lub 80% finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w skrócie KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą występować wszyscy pracodawcy, zatrudniający na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także wymiar czasu pracy.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
100% dofinansowania – mikroprzedsiębiorcy
80% dofinansowania – pozostałe firmy tj. małe, średnie, duże
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabory wniosków trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym.

W ramach finansowania szkoleń ze środków KFS, zapraszamy do skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej D&G Consulting Sp. z o.o.. Oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte
oraz dedykowane podnoszące kwalifikacje pracodawców i ich pracowników.

Oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.