Pierwsza kara, która pojawiła się w związku z naruszeniem przepisów W Polsce dotyczących RODO wynosi 1 000 000 zł.

Karę otrzymała warszawska firma, która obowiązek informowania o fakcie przetwarzania danych osobowych uznała za proces zbyt wymagający. Istnieje bowiem zapis mówiący o wyjątku, który pozwala odejść od obowiązku informowania o przetwarzaniu danych, jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku.

UODO z Panią Prezes Edytą Bielak-Jomaa na czele nie zgodziło się z taką interpretacją i nałożyła na firmę karę jednego miliona złotych oraz obowiązek poinformowania przedsiębiorców o przetwarzaniu ich danych.

Firmie przysługuje prawo do odwołania się od kary do sądu administracyjnego.

Źródło: Money