D&G CONSULTING Sp. z o.o. wraz z STRATEGO – DORADZTWO EUROPEJSKIE Sp. z o.o. utworzyło konsorcjum o ogromnym i unikatowym doświadczeniu w doradztwie dla rynku ochrony zdrowia. Zadaniem konsorcjum jest opracowanie dla podmiotów leczniczych wniosku o dofinansowanie z zakresu termomodernizacji oraz nadzór nad realizacją projektu (koordynacja i rozliczanie) w przypadku otrzymania dofinansowania w zależności od ustaleń umownych.

Wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w tym miejscu: www.funduszedlaszpitali.pl