Miło nam poinformować, iż NTM Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Rudnej Małej przeszedł pozytywnie proces akredytacji Ministra Zdrowia i w dniu 23.06.2016 roku uzyskał status szpitala akredytowanego. Konsultanci D&G Consulting mieli przyjemność przygotowywać Szpital do procesu akredytacji. Gratulujemy Zarządowi i pracownikom Szpitala i dziękujemy za owocną współpracę.

Zgodnie z Art. 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przez ośrodek akredytacyjny.