PN-EN 15224 System Zarządzania Jakością w Sektorze Ochrony Zdrowia

Norma PN-EN 15224, której pełna nazwa brzmi „Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością”, zawiera wymagania oparte na założeniach ISO 9001.

Określa ona wszelkie wymagania dla systemu zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia i została w pełni dostosowana do specyfiki funkcjonowania placówek medycznych. Wdrożony system podnosi bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększa wiarygodność podmiotu leczniczego. Bezpieczeństwo pacjenta jest jednym z najważniejszych elementów w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego. Dlatego opracowano normę EN 15224:2012 uwzględniającą wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001, zalecenia Rady Unii Europejskiej (2009/C 151/01) z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Oferujemy pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN 15224 „Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością”.

Nasza pomoc składa się z następujących etapów:

– Przeprowadzenia przeglądu wstępnego polegającego na przeglądzie istniejącej dokumentacji oraz ocenie stopnia sformalizowania organizacji.

– Szkoleniach wewnętrznych: omówienie wymagania normy PN-EN 15224, sposobu monitorowania i raportowania zdarzeń niepożądanych.

– Konsultacje, obejmują kompleksowe doradztwo i pomoc w: analizie ryzyk i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pacjenta, opracowniu planów zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta dla zidentyfikowanych aspektów krytycznych, opracowaniu programów działań na podstawie zidentyfikowanych krytycznych punktów, zapewniające eliminację, bądź redukcję zdarzeń niepożądanych i zakażeń związanych z opieką medyczną, usprawnieniu komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, jak i tej prowadzonej bezpośrednio z pacjentem odnoszącej się do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, opracowaniu system raportowania I nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi, uwzględniającymi szczególnie kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, uporządkowaniu nadzoru nad wyrobami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi, czy powikłaniami operacyjnymi i pooperacyjnymi, innych kwestii mających pośredni, bądź bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.

– Przeprowadzenie przeglądu przedcertyfikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie funkcjonowania Placówki w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 15224.

Korzyści wynikające z wdrożenia PN-EN 15224:

– Poprawa jakości świadczonych usług, dzięki zwiększeniu orientacji na potrzeby i oczekiwania pacjentów

– Poprawa komunikacji między pacjentem a lekarzem w celu eliminacji potencjalnych konfliktów lub zdarzeń niepożądanych i incydentów medycznych

– Zwiększenie poziomu jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów

– Zwiększenie zaufania wśród pacjentów

– Wzrost skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i naprawczych, mających na celu minimalizowanie zdarzeń niepożądanych

– Ujednolicone i przejrzyste procedury funkcjonowania placówki medycznej

– Polepszenie wizerunku i pozycji konkurencyjnej placówki medycznej

– Zgodność działalności z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi przepisami organów regulujących

– Czynnik brany pod uwagę przez ubezpieczycieli i różnego rodzaju rankingi

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.