Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy pw. M.B.Pocieszenia w Leżajsku uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie: lecznictwa szpitalnego, terapeutycznych programów zdrowotnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, profilaktycznych programów zdrowotnych, opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego,medycyny pracy, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, sterylizacji.

Konsultanci D&G Consulting mieli przyjemność przygotowywać Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leżajsku do procesu certyfikacji.

W imieniu D&G Consulting pragniemy złożyć na ręce Dyrekcji wyrazy uznania oraz podziękować wszystkim Pracownikom zaangażowanym we wdrożenie systemu zarządzania jakością.