Akredytacja

Przedstawiamy nasze produkty dotyczące przygotowania podmiotów leczniczych do akredytacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia.

Akredytacja Szpitala

Oferta produktów związanych z przygotowaniem szpitala do przeglądu akredytacyjnego. Przegląd prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem jest przyznanie statusu szpitala akredytacyjnego.

więcej informacji

Akredytacja POZ

Oferta produktów związanych z przygotowaniem placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego. Jest on prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przegląd mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytowanej.

więcej informacji

Akredytacja podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Oferta produktów związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne w trybie hospitalizacji jednego dnia lub w trybie hospitalizacji w podmiotach do 50 łóżek, lub w podmiotach wąskoprofilowych (podmioty specjalizujące się w wykonywaniu wybranych inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych z danej dziedziny medycyny) do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytowanej.

więcej informacji