ISO

 ISO 9001
S
YSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 14001 / EMAS
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 27001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 22000

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 17025

LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 50001

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 31000

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 45001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PN-EN 15224

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HACCP

ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ