Termin szkolenia: 14 – 15 maja 2020 r.
Cena: 990 zł netto – cena obejmuje udział w szkoleniu, serwis kawowy, lunch oraz materiały szkoleniowe

Szkolenie Koordynator Procesu Akredytacji Szpitali

Termin szkolenia: 14 – 15 maja 2020 r.
Cena: 990 zł netto – cena obejmuje udział w szkoleniu, serwis kawowy, lunch oraz materiały szkoleniowe

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania do procesu akredytacji, zapoznanie z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

EFEKTY SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych podczas wdrażania, dokumentowania i nadzorowania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali oraz praktyczne zastosowanie wymagań standardów akredytacyjnych w szpitalu.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Program Akredytacji POZ – główne założenia,
 • Program Akredytacji Szpitali – główne założenia,
 • Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji Szpitali,
 • Omówienie i interpretacja standardów akredytacyjnych – praktyczne rozwiązania,
 • Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji,
 • Wskaźniki kliniczne i ich wykorzystanie w procesie akredytacji szpitali,
 • Budowa systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w szpitalu – doświadczenia,
 • Rola dokumentacji medycznej w Programie Akredytacji Szpitali,
 • Główne problemy i błędy powstające w wyniku procesu wdrożeniowego – charakterystyka oraz praktyczne sposoby ich rozwiązywania,
 • Proces i procedura przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Doświadczenia Koordynatora ds. procesu akredytacji z akredytowanego szpitala z przygotowań do procesu akredytacji,
 • Panel dyskusyjny.

Konsultanci D&G Consulting Sp. z o.o. uczestniczyli w skutecznym przygotowaniu ponad 50 szpitali na terenie kraju do procesu akredytacji. Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na przekazywanie praktycznych rozwiązań, co pozwala na skuteczną implementację standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

Formularz

KONTAKT
tel. (+48 22) 290 38 83
fax. (+ 48 22) 290 38 83
e-mail: biuro@dgc.pl

ADRES
D&G Consulting Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 pokój 744
00-503 Warszawa