Szkolenie online – Akredytacja POZ

(szkolenie jednodniowe online, na żywo z możliwością zadawania pytań)

Termin szkolenia: 29.06.2021
Cena: 399 zł / netto
Forma szkolenia: online
Zgłoszenia na szkolenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej)
Uczestnictwo: uczestnicy szkolenia otrzymają link do wirtualnego pokoju na mail podany w zgłoszeniu, platforma szkoleniowa na której odbywają się szkolenia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze
Płatność: płatność należy dokonać przed szkoleniem
Konto bankowe: PKO Bank Polski nr rachunku: 25102010970000760202674992 (na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia)
Warunki płatności: upoważniam D&G Consulting Sp. z o.o. do wystawienia elektronicznej faktury VAT; faktury wysyłane są elektronicznie
Rezygnacja: przy rezygnacji poniżej 7 dni od daty szkolenia opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi; nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia.

Dostęp do prezentacji po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa w PDF.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania do procesu akredytacji POZ, zapoznanie z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

Program szkolenia:

 1. Wstęp
  – Program Akredytacji POZ – główne założenia
  – Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji POZ
  – Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji POZ
  – Rola dokumentacji medycznej w Programie Akredytacji POZ
  – Główne problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji POZ
  – Proces i procedura przeglądu akredytacyjnego wizytatorów CMJ
 2. WO 1 i WO 2 – ocena przekazywania pacjentów
  – analizy skierowań
 3. WO 2 i WO 3 – wizyty domowe
  – wewnętrzne zasady udzielania świadczeń w domu pacjenta przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ i położną POZ
  – wizyty domowe w czasie zagrożeń COVID-19
 4. WO 4 – teleporada
  – standardy organizacyjne teleporady
 5. WO 5 – opieka dyspanseryjna
  – program opieki dyspanseryjnej
 6. WO 6 – opieka okołoporodowa
  – plan opieki okołoporodowej i poporodowej
  – procedury medyczne w praktyce położnej POZ
 7. WO 7 – opieka terminalna
  – jak spełnić standard w sytuacji, gdy opieka terminalna to osobne świadczenie finansowane przez NFZ?
  – leczenie bólu w praktyce lekarza POZ (metody oceny bólu, monitorowanie skuteczności leczenia)
 8. WO 8 – edukacja zdrowotna
  – programy edukacji zdrowotnej w grupie osób zdrowych i zagrożonych ryzykiem choroby oraz dla pacjentów w wybranych chorobach przewlekłych
 9. WO 9 – przypadki szczególnych
  – identyfikacja przypadków szczególnych i zasady ich zgłaszania
  – rejestr zgłoszeń przypadków szczególnych
 10. WO 10 – szczepienia ochronne
  – program szczepień ochronnych
  – zgoda i odmowa zgody na szczepienie
  – postępowanie z uchylającymi się od szczepień ochronnych
  – pielęgniarka POZ i położna POZ a możliwość wykonywanie szczepień
  – objawy niepożądane i bezpieczeństwo szczepień ochronnych
  – nadzór nad szczepionkami
 11. WO 11 – profilaktyka pierwotna
  – działania profilaktyczne w POZ
  – programy profilaktyki pierwotnej
  – profilaktyka poszczególnych chorób i stanów chorobowych
  – kalendarz działań profilaktycznych
 12. PP – prawa pacjenta
  – ankietyzacja pacjentów
  – zasady dostępu do dokumentacji medycznej
  – zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów
 13. PJ 1.1 – poprawa jakości
  – programy ciągłej oceny i poprawy jakości
 14. PJ 1.2 – wytyczne postepowania klinicznego
  – jak wybrać i monitorować wytyczne kliniczne ?
 15. PJ 1.3 – dokumentacja medyczna
  – zasady analiz dokumentacji medycznej
 16. PJ 1.4, PJ 1.5 – ocena pracownika, ocena pracodawcy
  – system ocen pracowniczych
  – propozycja oceny pracodawcy (kryteria oceny)
 17. PJ 1.6 – badanie opinii pacjentów
  – zasady i organizacja badań satysfakcji pacjentów
 18. PJ 1.8, BO 1.2 i 1.3, BO 2, BO 3, DM 11– zasady stosowania leków
  – receptariusz w POZ
  – zasady gospodarki produktami leczniczymi w POZ
  – postępowanie z lekami wstrzymanymi i wycofanymi
 19. BO 1 – procedury postępowania w stanach zagrożenia życia
  – zestaw przeciwwstrząsowy w POZ (leki + sprzęt)
  – system wzywania pomocy (ćwiczenia wewnętrzne)
 20. BO 4 – postępowanie z ofiarami przemocy
  – ocena ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie
  – procedura i zasady postępowania z ofiarami przemocy (procedura „niebieskie karty”)
 21. BO 5 – antybiotykoterapia
  – schematy empirycznego stosowania antybiotyków
 22. BO 6 – torby wyjazdowe
  – skład i zasady nadzorowania toreb i neseserów wyjazdowych
 23. BO 7 – procedury higieniczne i epidemiologiczne w POZ
  – plany higieny dla POZ
  – sterylizacja narzędzi (Stanowisko Sterylizacji Gabinetowej)
  – higiena powierzchni
  – postepowanie z opadami medycznymi
  – ekspozycja zawodowa
  – kontrola wewnętrzna w zakresie profilaktyki zakażeń
 24. ZW 1.1, 1.2, 1.3 – zakresy obowiązków
  – zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności, samodzielnych decyzji dla poszczególnych pracowników POZ (karty opisu stanowisk pracy)
 25. DM – dokumentacja medyczna
  – struktura i forma dokumentacji medycznej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ
  – elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)
 26. OJ 2, OJ 3, OJ6, OJ 7 i PJ 1.1 – strategia
  – jak opracować strategię i cele strategiczne POZ ?
  – dane wejściowe do strategii
  – zawartość i forma strategii
 27. OJ 4 – struktura
  – struktura pożądana w porównaniu ze stanem faktycznym POZ
 28. OJ 12 – informacje dla pacjentów
  – pisemne informacje dla pacjentów (obowiązki informacyjne POZ)
 29. OJ 14 – laboratorium
  – zasady pobierania, przechowywania i transportowania materiału do badań
 30. IN 3 – postępowanie w stanach zagrożenia
  – plany postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń
 31. IN 4 – aparatura medyczna
  – praktyczne zasady nadzorowania aparatury medycznej

Zgłoś się na szkolenie już teraz!

Pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji PDF. Wydrukuj, uzupełnij i odeślij nam zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WYDRUKU

lub zgłoś się przez poniższy formularz zgłoszeniowy.

⬇️⬇️⬇️

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

  DANE UCZESTNIKA

  DANE DO FAKTURY

  TAKNIE

  Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Polityka prywatności dostępna jest TUTAJ