Miło nam poinformować, iż Placówka VITA-MED Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie przeszła pozytywnie proces akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i w dniu 26.02.2019 roku uzyskała status POZ akredytowanego. Konsultanci D&G Consulting mieli przyjemność przeprowadzać przegląd oraz konsultacje przygotowujące Placówkę do procesu akredytacji POZ. Gratulujemy Zarządowi i pracownikom i dziękujemy za owocną współpracę.

Zgodnie z Art. 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przez ośrodek akredytacyjny.