Audyt drugiej strony / audyt dostawców

Prowadzone audyty dostawców z reguły stają się częścią systemu oceny dostawców wdrożonego w organizacji.

Dobry wybór dostawcy to jeden z kluczy do sukcesu biznesu. Często w praktyce okazuje się, że deklaracje składane przez dostawców podczas rozmów handlowych nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Audyty drugiej strony/audyty dostawców służą przede wszystkim:

– zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług;

– zakwalifikowaniu dostawcy;

– okresowej oceny dostawcy;

– poszukiwaniu rozwiązań zaistniałych problemów np. na wskutek reklamacji;

– ocenie ryzyka związanego z dostawcą.

Audyty drugiej strony/audyty dostawców to weryfikacja realizacji wymagań odbiorcy przez jego dostawców lub podwykonawców.

Można wyodrębnić dwa podstawowe typy tych audytów:

– audyt poddostawców – jest on przeprowadzany na zlecenie odbiorcy w firmie, która dostarcza usługi bądź produkty;

– audyt sieci franchisingowej – audyty są zlecane przez licencjodawcę i przeprowadzane w placówkach sieci franchisingowych.

Audyty drugiej strony/audyt dostawców jest przeprowadzany zawsze w imieniu i na rzecz zamawiającego. W związku z powyższym kryteria i zakres audytu jest określany właśnie przez niego. Zazwyczaj obejmują one wymagania zawarte w kontrakcie pomiędzy zlecającym, a jego partnerami. Mogą to być również specjalne wymagania zawarte w systemie zarządzania zlecającego, czy też normy lub standardy międzynarodowe, krajowe, wymagania, przewodniki branżowe lub też połączenie wszystkich wymagań.

D&G Consulting służy swoim klientom pomocą i wsparciem przy opracowaniu listy sprawdzającej jak i może również dostarczyć standardowe zestawy wymagań mających zastosowanie w danym przypadku.

Korzyści jakie niesie dla Państwa powierzenie auditów drugiej strony/auditów dostawców firmie D&G Consulting:

– profesjonalnie przygotowani oraz doświadczeni pracownicy w przeprowadzaniu różnych rodzajów audytów

– dostępność audytorów w różnych częściach kraju co przekładająca się na obniżenie kosztów audytów

– obiektywne podejście

– nie absorbowanie czasu własnych pracowników

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.