Badania Tajemniczy Pacjent / Mystery Patient

Przeprowadzenie profesjonalnego badania jakości obsługi pacjenta Tajemniczy Pacjent (Mystery Patient).

Proponujemy przeprowadzenie profesjonalnego badania jakości obsługi pacjenta Tajemniczy Pacjent (Mystery Patient) w Państwa podmiocie leczniczym, które pozwala zweryfikować jakość obsługi pacjentów oraz sprawdzić przestrzeganie przez pracowników funkcjonujących w placówce standardów obsługi pacjentów.

Badanie Tajemniczy Pacjent prowadzi się jeśli podmiot leczniczy wdraża lub wdrożył standardy obsługi pacjenta, wprowadza system motywacyjny, planuje program szkoleń dla personelu, wdraża większe zmiany organizacyjne mogące mieć wpływ na jakość obsługi pacjentów.

Badanie Tajemniczy Pacjent może z powodzeniem może być realizowane zarówno w przychodniach, szpitalach, laboratoriach medycznych jak i w pracowniach diagnostyki obrazowej.

Metoda Tajemniczy Pacjent pozwala ocenić istniejące w pomiocie leczniczym procedury postępowania w różnych scenariuszach dnia codziennego. Pozwala na określenie pozytywnych i negatywnych zachowań personelu oraz pokazuje ich wpływ na poziom satysfakcji pacjenta z wizyty. Tajemniczy Pacjent ocenia wszystkie sytuacje, w których pacjent wchodzi w relacje z personelem placówki, z rejestratorkami, pielęgniarkami i położnymi i z lekarzami, na różnych etapach wizyty, od swojego wejścia do wyjścia. Każde z zachowań jest dodatkowo oceniane według ustalonej skali jakości jego wykonania.

Najważniejszymi elementami objętymi badaniem Tajemniczy Pacjent to:

– wygląd, ubiór pracownikówumiejętność budowania relacji z pacjentemsystem rejestracji i umawiania wizytsposób rozwiązywania uwag i skargprzebieg wizyty u lekarza czy pielęgniarki/położnej

– zgodność ze standardami i procedurami obowiązującymi w placówcezachowanie w poufności danych i dyskrecję

– zaangażowanie i życzliwość personelu

– organizacja pracy personelu

– porządek w placówce

Tajemniczy Pacjenci, czyli osoby wizytujące podmioty lecznicze są starannie przez nas dobierani i szkoleni. Wizyty odbywają się według określonego indywidualnego dla każdego podmiotu leczniczego scenariusza. Po odpowiednim przeszkoleniu Tajemniczy Pacjenci rejestrują się oraz udają się na wizytę lekarską oraz wizytę w gabinecie zabiegowym. Wizyta odbywa się w oparciu o scenariusz. Tajemniczy Pacjenci wypełniają szczegółowy formularz badania sprawdzając cały proces obsługi pacjenta w placówce.Wnioski płynące z badania opracowywane są w raporcie podsumowującym. Efektem badania jest określenie poziomu obsługi pacjentów w placówce, określenie mocnych stron oraz identyfikacja miejsc niedociągnięć, które należy wyeliminować.

D&G Consulting Sp. z o.o. miała przyjemność realizować ogólnopolski projekt w zakresie oceny poziomu jakości świadczonych usług metodą Tajemniczy Pacjent dla największej sieci poradni medycznych w Polsce, Grupy LUX MED Sp. z o.o. oraz projekt doradczo-szkoleniowy w zakresie badania metodą Tajemniczy Pacjent dla MegaMed Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.