Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowników pozwala zaobserwować, jaki wpływ ma strategia personalna organizacji na samych pracowników oraz na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki.

Badanie opinii pracowników pozwala zaobserwować, jaki wpływ ma strategia personalna organizacji na samych pracowników oraz na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki. Daje obraz tego, które dziedziny swojej pracy pracownicy uznają za kluczowe i wymagające ewentualnej korekty.

Badanie opinii pracowników pozwala nie tylko zdiagnozować nastroje panujące w organizacji, ale również przyczyny pojawiających się niekiedy problemów i niepowodzeń. Jest źródłem cennych informacji zwrotnych, które stanowią punkt wyjścia do planowanych przez kierownictwo zmian w organizacji pracy oraz optymalizacji podejmowanych działań.

Informacje zdobyte w wyniku badania:

– pozwolą określić ogólne zadowolenie pracowników, jak i zadowolenie z organizacji miejsca pracy

– przedstawą “problem” w organizacji, czyli to, na czym, zdaniem pracowników, polegają główne niedogodności w organizacji

– zidentyfikują przyczyn niezadowolenia z pracy i jest szansą poznania tego, co pracownika martwi i niepokoi, by następnie rozwiać jego obawy i zapobiec ich powstaniu w przyszłości

– opiszą, na ile pracownicy wiedzą, co należy do zadań innych, a co do ich własnych

– ocenią zostanie systemu wynagrodzeń, premiowania oraz warunków socjalnych w organizacji, co pozwoli stwierdzić, na ile czynniki te są akceptowane przez pracowników

– zidentyfikują obciążenie pracą

Oferowane przez nas badania opinii pracowników obejmują m.in.:

– Ogólną ocenę sposobu funkcjonowania firmy

– Ocenę bezpośrednich przełożonych przez pracowników

– Ocenę poziomu satysfakcji z pracy

– Analizę relacji interpersonalnych

– Analizę stylów i sposobów komunikacji

W wyniku badania zostanie sporządzony raport pokazujący, co dla pracowników jest ważne w pracy i na ile organizacja zapewnia im te warunki.

Korzyści z badania satysfakcji pracowników:

– wsparcie informacyjne dla zarządów w procesie podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami zarządzania,

– zapobieganie i wczesne ostrzeganie organizacji przed negatywnymi procesami dzięki systematycznemu monitorowaniu sytuacji wśród pracowników.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.