Nadzorowanie systemów zarządzania / outsourcing funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania

Oferujemy możliwość powierzenia naszym konsultantom pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm, gdzie cały personel jest obciążony bieżącymi obowiązkami i nie możliwości przekazania dodatkowych obowiązków wynikających z funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania pracownikom firmy.

Konsultant pełniący funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością będzie odpowiedzialny za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz prawidłowe przygotowanie do auditów zewnętrznych.

Szczegółowy zakres prac jest ustalany i dostosowywany indywidualnie do potrzeb danej organizacji.

W ramach niniejszej usługi oferujemy między innymi:

– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania,

– zapewnienie spójności i skuteczności funkcjonującego systemu,

– nadzorowanie dokumentacji systemowej,

– planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych,

– planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądu zarządzania,

– reprezentowanie firmy przed jednostką certyfikującą oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poauditowych.

Korzyści z outsourcingu:

– gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania

– profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie systemu zarządzania

– oszczędność czasu własnego personelu

– profesjonalne przygotowanie organizacji do auditów jednostek certyfikujących

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.