Outsoursing Funkcji Inspektora Ochrony Danych / Opracowanie Dokumentacji RODO

Usługa outsourcingu skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich podmiotów leczniczych.

Od 25 maja 2018 r. podmioty lecznicze są zobowiązane stosować się do nowych unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, które są efektem reformy ochrony danych osobowych.

Aktem prawnym, który wprowadza zmiany w tym zakresie, jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Wejście w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) stanowi jedną z najistotniejszych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich, także podmioty lecznicze.

Usługa outsourcingu skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich podmiotów leczniczych, gdzie cały personel jest obciążony bieżącymi obowiązkami i nie możliwości przekazania dodatkowych obowiązków wynikających z funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) pracownikom podmiotu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być outsourcing – powierzenie tej funkcji specjalistom z zewnątrz. Konsultant pełniący funkcję Administratora Inspektora Ochrony Danych (IOD) będzie odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, dostosowanie systemu ochrony danych (SOD) do wymagań nowych przepisów wynikających z RODO oraz opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych. Szczegółowy zakres prac jest ustalany i dostosowywany indywidualnie do potrzeb danego podmiotu leczniczego.

Zakres przedmiotowy dokumentacji ochrony danych osobowych:

Polityka bezpieczeństwa (art. 24 ust. 2 RODO).
Dokumentacja oceny (szacowania) ryzyka (art. 24 ust 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 RODO).
umentacja oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) (art. 35 RODO).
Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 1 i 2 RODO).
Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych (art. 33 ust 5 RODO).
Dokumentacja audytów wewnętrznych (art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 RODO).
Wzory zgód oraz klauzul informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO, art. 13 i 14 RODO).
Przetwarzanie danych w kontekście zatrudniania:
Monitoring
wizyjny (art. 22 Kodeksu Pracy)
poczty elektronicznej pracownika (art. 22 Kodeksu Pracy)
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO)
ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
klauzule informacyjne (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) (art 13 ust. 1 i 2 RODO)
Outsourcing – umowy powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO).

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.