Projektowanie / dostosowywanie dokumentacji medycznej do wymogów prawnych

Podmioty lecznicze zarówno publiczne, jak i niepubliczne mają ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów.

Dokumentacja medyczna jest niezwykle istotna. Jej prawidłowe prowadzenie pośrednio realizuje też obowiązek ochrony życia i zdrowia pacjentów. Dokumentacja medyczna jest odwzorowaniem czynności podjętych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, przekazanych zaleceń oraz decyzji o dalszych etapach leczenia.

Podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej są: ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz, wydane na podstawie przepisów tej ustawy, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej może zwolnić podmiot udzielający świadczeń z negatywnych konsekwencji oraz pozwola na:

– zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów

– zmniejszenie roszczeń ze strony pacjentów

– minimalizację strat podmiotów leczniczych

– obronę podmiotu leczniczego w procesach, gdzie dokumentacja medyczna ma olbrzymie znaczenie

– dowodowe rozliczenie procedur medycznych przez płatnika

– prześledzenie proces diagnostyczny i leczniczy pacjentów

Nasza pomoc obejmuje:

– audyt dokumentacji medycznej na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

– przygotowanie projektu dokumentacji medycznej (indywidualnej i zbiorczej) w przypadku wystąpienia niezgodności z obowiązującymi przepisami

– opracowanie standardów określających zawartość dokumentacji medycznej

– opracowanie standardów zapewniających bieżące kompletowanie dokumentacji medycznej

– opracowanie mechanizmów zapewniających sprawdzanie kompletności dokumentacji medycznej

– uporządkowanie oświadczeń, upoważnień i formularzy zgody pacjenta (przyjęcie, leczenie, procedury medyczne wymagające dodatkowej zgody)

– ujednolicenie zasad informowania o stanie zdrowia pacjenta

– uporządkowanie aspektu udostępniania i archiwizacji dokumentacji medycznej

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.