Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Skorzystaj z dofinansowania, pomożemy w formalnościach.

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowanych szkoleń, w 100% lub 80% finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w skrócie KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą występować wszyscy pracodawcy, zatrudniający na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także wymiar czasu pracy.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
100% dofinansowania – mikroprzedsiębiorcy
80% dofinansowania – pozostałe firmy tj. małe, średnie, duże
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabory wniosków trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym.

W ramach finansowania szkoleń ze środków KFS, zapraszamy do skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej D&G Consulting Sp. z o.o.. Oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte
oraz dedykowane podnoszące kwalifikacje pracodawców i ich pracowników.

Oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.